top of page

Parenthood Support Group

Public·16 members
Mahmood Kapustin
Mahmood Kapustin

Sahara Undertexter Svenska


Vilken roll spelade hackare efter kärnkraftsolyckan i Fukushima? Vad driver människor att lägga tid och kraft på att starta decentraliserade nätverk eller bryta mot lagen för att skapa ett rättvisare samhälle? Dokumentären utforskar hacking bortom datorskärmarna, där teknologi och aktivism möts och skildrar olika hackerprojekt och systemhack, från Japan, Kuba, ockuperade Västsahara, Belgien och Sverige. Mellan de olika kapitlen berättar hackare om etiken bakom. Samtalen speglas mot texter av den politiska tänkaren och aktivisten Emma Goldman. Filmad under ett decennium ger dokumentären en unik inblick i den globala politiska hackerrörelsen.
Sahara undertexter SvenskaMånga människor är beroende av undertexter för att titta på film, men alla mediawebbplatser tillhandahåller dem inte. Det går dock att lösa med funktionen Live Caption som är inbyggd i webbläsaren Google Chrome och fungerar överallt. Vi visar dig hur du använder den här praktiska funktionen. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page